ПРАВО, ЯКЕ НЕ ВИЗНАЄТЬСЯ ПІДЛЯГАЄ ЗАХИСТУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ, НАВІТЬ ЯКЩО НА МОМЕНТ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ВОНО НЕ ПОРУШЕНО (ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ).

arbitr-300x225

Верховний Суд України 13 квітня 2016 року при розгляді цивільної справи №6-2981цс15 про стягнення заборгованості з виплати стипендії та зобов’язання вчинити певні дії висловив наступну правову позицію.

Відповідно до частини першої статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Положення цієї статті ґрунтуються на нормах Конституції України, які закріплюють обов’язок держави забезпечувати захист прав і свобод людини і громадянина судом (стаття 55).

Стаття 1 ЦПК України передбачає, що завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно з частиною першою статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

За змістом статті 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Отже, з огляду на викладене законодавством визначено три окремі підстави для захисту цивільного права особи: порушення, невизнання, оспорювання цивільного права.

Невизнання цивільного права полягає у пасивному запереченні наявності в особи суб’єктивного цивільного права, яке безпосередньо не завдає шкоди суб’єктивному праву, але створює невпевненість у правовому статусі носія суб’єктивного права.

Право на звернення до суду (право на захист у процесуальному розумінні) гарантується Конституцією України та законами України, у тому числі статтями 15, 16 ЦК України та статтями 1, 3, 15 ЦПК України, і може бути реалізоване, зокрема, коли особа вважає, що її право не визнається. У разі доведення в установленому законодавством порядку обставин, якими обґрунтовувалися вимоги, у тому числі й про усунення перешкод у здійсненні невизнаного права шляхом зобов’язання вчинити певні дії, особа має суб’єктивне матеріальне право на їх задоволення.

Повний текст постанови ВСУ по цивільній справі №6-2981цс15

http://blog.ds.biz.ua/pravo-yake-ne-viznayetsya-pidlyagaye-zahistu-v-sudovomu-poryadku-navit-yakshho-na-moment-zvernennya-do-sudu-vono-ne-porusheno/

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*