Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів

Степанков 2

Для того, чтобы хоть немного поколебать уверенность тех, кто в связи с отменой проекта приказа “Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів” пишет “Лоббі впливових ректорів сильніше за МОН” привожу текст письма Совета ректоров вузов Одесского региона, отправленного вчера (26.05) в МОН в первой половине дня, до известия об отмене проекта приказа. Может быть что-нибудь станет более понятным в этой дискуссии:

“Зауваження та пропозиції Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону щодо проекту наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів»
1) Загальні зауваження та пропозиції
1.1. В проекті зазначеного наказу використовується термін «профільні спеціальності (спеціалізації)», але він немає жодного нормативного визначення – ані в Законі України «Про вищу освіту», ані в постановах або розпорядженнях Кабінету Міністрів України, ані в нормативних документах Міністерства освіти і науки України. До цього часу термін «профільні спеціальності» використовувався міністерством у рекомендаційних листах, починаючи з листа МОН «Щодо формування пропозицій до обсягів державного замовлення на 2010 рік» від 30.12.2009р. № 1/9-928 без будь-якого визначення, за якими критеріями він застосовується.
У нормативному документі цей термін уперше з’явився в «Умовах при-йому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році», затверджених наказом МОН від 15.10.2016р. № 1085 (далі – Умови прийому-2016). Зокрема, у пункті 4 розділу ІІ «Організація прийому до вищих навчальних закладів», але й там не визначено за якими критеріями конкретна спеціальність в тому чи іншому виші має бути віднесена до профільних.
Крім того, хоча у назві проекту наказу йде про затвердження переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів, далі у пункті 2.1 пропонується затвердити «профільні спеціальності (спеціалізації)» вищих навчальних закладів. На наш погляд, затвердження міністерством переліку спеціалізації є некоректним з огляду на те, що визначення переліку спеціалізацій у вищих навчальних закладах є складовою академічної автономії вищих навчальних закладів України, встановленої пунктом 10 частини 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту».
Тому, пропонуємо в проекті наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів»:
– визначити критерії, за якими конкретна спеціальність має бути віднесена до числа профільних в тому чи іншому вищому навчальному закладі;
– виключити з пункту 2.1 термін «профільні спеціальності (спеціалізації)», залишивши тільки «профільні спеціальності». А також виключити посилання на «спеціалізації» у Додатку до наказу, зокрема у назви цього додатку, далі по тексту та у пункті 2 Приміток.
1.2. В проекті наказу у пункті 2 встановлюється термін його виконання 10 червня 2016 року. Але цей термін не узгоджується з строками, визначеними у пункті 4 розділу ІІ Умов прийому-2016 – 15 червня 2016 р. Крім того, з огляду на те, що сам наказ може з’явитися не раніше 5-6 червня, виконати його вимоги, зокрема верифікувати у ЄДЕБО до 10 червня, виші фізично не встигнуть.
Тому, пропонуємо в проекті наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів» встановити термін його виконання не раніше 17 червня 2016 року.
1.3. У пункті 4 розділу ІІ Умов прийому-2016 визначені повноваження та обв’язки МОН України щодо визначення профільних спеціальностей ВНЗ для вступників для здобуття вищої освіти ступенів молодшого бакалавра та БАКАЛАВРА. Але, у пункті 2.1. проекту наказу від керівників ВНЗ ви¬магається “визначити ліцензовані профільні спеціальності, за якими буде здійснюватись набір здобувачів вищої освіти за державним замовленням за освітніми ступенями БАКАЛАВРА, МАГІСТРА, освітньо-кваліфікаційним рівнем СПЕЦІАЛІСТА в 2016 році”. Тобто введення в дію цього наказу має суттєво розширити повноваження міністерства, які визначені в Умовах прийому-2016, а також дію принципу “профільності” при формуванні державного замовлення, що не передбачено Умовами прийому-2016.
Тому, пропонуємо привести пункт 2.1 проекту наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів» у відповідність до пункту 4 розділу ІІ Умов прийому-2016.
1.4. У пункті 2.1 проекту наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів» вимагається від керівників ВНЗ вимагається “погодити перелік ліцензованих профільних спеціальностей з державним замовником”, але це не передбачено ані Умовами прийому-2016, ані жодним іншим нормативним актом.
Тому, пропонуємо виключити з пункту 2.1 проекту наказу «Про затвердження Переліку профільних спеціальностей вищих навчальних закладів» вимогу щодо погодження переліку ліцензованих профільних спеціальностей з державним замовником.”

https://www.facebook.com/groups/261451893969652/965101820271319/?notif_t=group_activity&notif_id=1464298821281959

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*