С.КВІТ СВОЄЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ПОСТАВИВ ПІД ЗАГРОЗУ ПОВНОГО ПРИПИНЕННЯ У 2016 РОЦІ ПРИЙОМУ ТА ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ УСІМА НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ЗНАЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Черных 11_n “В умовах, що на сьогодні склалися, існує загроза повного припинення у 2016 році прийому та підготовки аспірантів усіма науковими установами та значною частиною вищих навчальних закладів, а відтак виникає загроза руйнування державної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.Віце-президент НАН України Анатолій Загородній

Фото Александра Спиваковского.

Відбулось чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, у якому взяли участь народні депутати України – члени Комітету, заступник Міністр освіти і науки України Павло Хобзей, Віце-президент НАН України Анатолій Загородній, Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, представники галузевих національних академій, представники Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку України, Асоціації міст України та інших громадських організацій, а також кваліфіковані експерти з питань науки і освіти.
Першим питанням порядку денного Комітетом розглядалось звернення Ради президентів академій наук України щодо вирішення проблеми з ліцензуванням освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
У своєму виступі Віце-президент НАН України Анатолій Загородній наголосив, що через блокування роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, відсутня можливість акредитації освітньо-наукових програм і спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій. У свою чергу, це унеможливлює державне фінансування підготовки докторів філософії, яке має здійснюватися лише за умови отримання сертифікату про акредитацію.
Таким чином в умовах, що на сьогодні склалися, існує загроза повного припинення у 2016 році прийому та підготовки аспірантів усіма науковими установами та значною частиною вищих навчальних закладів, а відтак виникає загроза руйнування державної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Враховуючи зазначене та беручи до уваги пропозиції учасників засідання, Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти було одноголосно прийняте рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити термінових заходів щодо створення та функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 щодо врахування особливостей дослідницької підготовки кадрів вищої кваліфікації науковими установами, запровадження науковими установами та вищими навчальними закладами як власних, так і спільних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
Також було прийняте рішення щодо термінового доопрацювання Комітетом спільно з Міністерством освіти і науки запропонованого Радою президентів академій наук України проекту Закону “Про забезпечення ліцензування освітньої діяльності і акредитації освітніх програм у період до завершення імплементації Закону України”, прийняття якого дозволить вирішити вищезазначені проблеми.
Другим питанням розглядався внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до додатку № 3 та № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо збільшення видатків на проведення зовнішнього незалежного оцінювання” (реєстр. № 4524 від 25.04.2016 р.),.
Законопроект розроблено з метою забезпечення належного та своєчасного проведення у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів, здійснення якого знаходиться під загрозою зриву через відсутність необхідного фінансування.
Як зазначає автор законопроекту, Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за бюджетною програмою 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональним підрозділами» на зазначені цілі передбачені видатки у сумі 29 814, 013 тис. грн., що складає лише 49,8% від потреби. Тобто, дефіцит коштів для оплати праці залучених до проведення ЗНО працівників складає 30 000,0 тис. грн.
Необхідні для проведення ЗНО кошти Кабмін запропоновував отримати за рахунок зменшення на цю суму видатків на бюджетну програму «освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» (код 2211190) (в частині «резерву освітньої субвенції, що передбачений для навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»).
Під час обговорення члени комітету цілком підтримали пропозицію щодо додаткового виділення коштів, необхідних для проведення ЗНО у
розмірі 30 млн. грн. проте зауважили, що використання в якості джерела для їх отримання зменшення освітньої субвенції передбаченої для навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей є неприйнятним та може підірвати і так вкрай складну ситуації із навчанням на підконтрольній Україні території в межах проведення антитерористичної операції.
Тому Комітетом одноголосно було прийнято рішення запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який визначено головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу за умови обов’язкової зміни джерела фінансування.
Третім питанням порядку денного виступив розгляд щодо проекту закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення безкоштовного харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів” (№ 3829-1 від 11.02.2016 р.), підготовлений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В.
Зважаючи на те, що законопроектом Реєстр. № 3829 від 27.01.2016 року, внесеного народними депутатами України Співаковським О.В., Кириленком І.Г., Кремінем Т.Д., Литвином В.М., Поплавським М.М., Скрипником О.О. майже повністю відображені норми та положення альтернативного законопроекту (реєстр. № 3829-1), Комітетом було прийняти рішення цей проект Закону України відхилити та включити до порівняльної таблиці, яка буде підготовлена до другого читання норму про надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування повноважень щодо організації безоплатного харчування дітей із багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах.
Четвертим питанням розглядався проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав” (реєстр. № 3692 від 22.12.2015 р.).
Цим законопроектом пропонується внести ряд змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право та суміжні права», які спрямовані на вдосконалення правового регулювання особистих немайнових прав автора, прав інтелектуальної власності на службові твори та на твори, створені за замовленням. На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, це дозволить роботодавцю або замовнику «убезпечити себе від ймовірних перешкод у здійсненні права на твір з боку авторів твору (яким роботодавцем/замовником сплачується винагорода за створення відповідних творів або їх частин), що значно погіршує умови ведення бізнесу в Україні, зокрема, для високотехнологічних компаній. При цьому даний законопроект жодним чином не обмежує право власності автора на створений ним твір та, у разі необхідності, дає можливість автору отримати право власності або отримати твір у спільну власність із роботодавцем/замовником».
Під час розгляду цього питання розгорнулась палка дискусія, під час якої було висловлено низку аргументів як за, так і проти прийняття цього закону.
За результатами обговорення Комітетом було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у першому читанні за основу з обов’язковим врахуванням всіх озвучених застережень під час його підготовки до другого читання.
Не менш активна дискусія розгорнулась під час розгляду п’ятого питання порядку денного – проекту Закону “Про внесення зміни до Закону України “Про вищу освіту” (щодо обрання керівника вищого навчального закладу) (реєстр. № 2603 від 08.04.2015р., н.д.І.Мельничук).
Нормами цього закону пропонувалось обмежити вік кандидата, який претендує на посаду керівника вищого навчального закладу до 65 років. Нагадаю, що цей законопроект вже розглядався на попередньому засіданні Комітету проте тоді голоси членів Комітету розділились. Троє проголосували рекомендувати ВР України прийняти проект Закону за основу, троє – відхилити. Цього разу історія повторилась знову. Тому члени Комітету дійшли згоди, що доля законопроекту буде вирішуватись безпосередньо під час його розгляду в сесійній залі. Я ж з свого боку, як підтримував, так і підтримую дану законодавчу ініціативу, і вважаю, що встановлення граничного віку суттєво сприятиме омолодженню керівних посад у вишах. Таку позицію підтримала і значна частина моїх колег.
Шостим питанням розглядався проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 3776 від 15.01.2016р., н.д.Ю.Бублик), який має на меті уповноважити сільські, селищні, міські ради надавати згоду на призначення та звільнення керівників відповідних навчальних закладів, ініціювання питань щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та заслуховування звітів щодо використання коштів місцевих бюджетів.
В процесі обговорення народні депутати зазначили, що розпочатий процес децентралізації цілком зможе вирішити проблемні питання, які пропонуються вирішити даним законопроектом, а його прийняття навпаки може призвести до призначення, звільнення керівників освітніх закладів за політичним чи партійним критерієм. За результатами розгляду питання було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити цей проект Закону.
І останнім, сьомим, питанням порядку денного сьогоднішнього засідання комітету виступив розгляд проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” (щодо військово-патріотичного виховання та початкової військової підготовки) (реєстр. № 2814 від 12.05.2015р., н.д.В.Гудзенко), який передбачає покращення рівня забезпечення організації військово-патріотичного виховання та військової підготовки потенційних захисників Вітчизни шляхом закріплення відповідальності відповідних органів виконавчої влади за забезпечення організації роботи щодо військово-патріотичного виховання та навчальної військової підготовки української молоді. За результатами обговорення, та беручи до уваги вагомі зауваження науково-експертного управління Верховної Ради, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи даний проект Закону на доопрацювання.

Фото Александра Спиваковского. Фото Александра Спиваковского.
Фото Александра Спиваковского. Фото Александра Спиваковского.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*